Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ 3 bên

Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ 3 bên là một quy trình liên quan đến người bán, người mua và người vận chuyển. Qua quá trình này, các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu được hoàn tất ngay tại điểm giao hàng, giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa quá trình vận chuyển. Expander Logistics sẽ chia sẻ thông tin chi tiết về thủ tục hải quan xuất và nhập khẩu tại chỗ 3 bên cụ thể trong bài viết sau đây.

Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ 3 bên

Xuất nhập khẩu tại chỗ 3 bên là gì?

Xuất nhập khẩu tại chỗ 3 bên là một phần trong hoạt động xuất nhập khẩu, trong đó hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam bởi doanh nghiệp trong nước và bán cho thương nhân ở nước ngoài theo hợp đồng mua bán. Trong quá trình này, thanh toán được thực hiện bởi thương nhân nước ngoài, nhưng theo chỉ định của họ, hàng hóa được chuyển giao tại Việt Nam cho thương nhân trong nước khác.

Điều này thường áp dụng khi thương nhân nước ngoài không muốn nhận hàng trực tiếp mà yêu cầu chuyển giao hàng tại Việt Nam cho đối tác trong nước khác để tiếp tục thực hiện giao dịch hoặc phân phối hàng hóa.

Một số đặc điểm chính của xuất nhập khẩu tại chỗ 3 bên

Hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho các doanh nghiệp như sau:

Tiết kiệm thời gian giao hàng: Doanh nghiệp không cần phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm của thương nhân nước ngoài, giúp giảm thời gian và tối ưu hóa quá trình giao hàng.

Giảm chi phí vận chuyển và thuận tiện: Việc thực hiện giao dịch trên lãnh thổ quốc gia giúp giảm chi phí vận chuyển, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc giao hàng ngay tại địa phương của doanh nghiệp.

Ưu đãi về thuế: Các doanh nghiệp có thể được hưởng các ưu đãi về thuế như thuế nhập khẩu ưu đãi (NK ưu đãi) hoặc thuế nhập khẩu theo định mức (NK TT), tùy thuộc vào các điều kiện và quy định cụ thể từ pháp luật.

Một số hàng hóa thường xuất nhập khẩu tại chỗ 3 bên

Sản phẩm gia công: Bao gồm các sản phẩm được gia công theo yêu cầu của khách hàng nước ngoài, có thể là sản phẩm gia công từ nguyên liệu, vật liệu cung cấp từ khách hàng hoặc theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP.

Máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn: Các loại máy móc, thiết bị được thuê hoặc mượn để sử dụng tạm thời trong quá trình sản xuất hoặc kinh doanh.

Nguyên liệu, vật tư dư thừa: Bao gồm các nguyên liệu, vật tư dư thừa từ quá trình sản xuất, có thể được chuyển giao hoặc bán đi cho các đối tác khác.

Phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công: Theo quy định tại khoản 3 Điều 32 của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP, đây là các loại phế liệu, phế phẩm phát sinh từ quá trình sản xuất hoặc gia công theo hợp đồng.

Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan: Các giao dịch mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp nội địa và các đối tác chế xuất hoặc trong khu phi thuế quan.

Hàng hóa doanh nghiệp Việt Nam tiến hành giao dịch với những pháp nhân nước ngoài không có mặt tại Việt Nam, được chỉ định giao bởi pháp nhân đó, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam: Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài không có mặt tại Việt Nam, nhưng hàng hóa được chuyển giao, nhận bởi doanh nghiệp khác trong nước theo chỉ định của thương nhân nước ngoài.

Trách nhiệm của các bên liên quan

Người xuất khẩu có trách nhiệm:

Khai thông tin tờ khai hàng hóa xuất khẩu và khai vận chuyển: Trong quá trình xuất khẩu, họ cần khai báo thông tin chi tiết trong tờ khai hàng hóa xuất khẩu và thông tin vận chuyển kết hợp. 

Đặc biệt, doanh nghiệp ghi vào nội dung “Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” là mã Chi cục Hải quan doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa và cũng ghi vào ô tiêu chí “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định: Người xuất khẩu phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ các thủ tục, quy định liên quan đến việc xuất khẩu hàng hóa, bao gồm các quy định hải quan và các quy định pháp lý khác.

Giao hàng hóa cho người nhập khẩu sau khi hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan: Sau khi hàng hóa đã được thông quan xuất khẩu, người xuất khẩu có trách nhiệm giao hàng hóa cho người nhập khẩu theo thỏa thuận và điều kiện đã được đồng ý trước đó.

Người nhập khẩu có trách nhiệm:

Khai thông tin trong tờ khai hàng hóa nhập khẩu: Phải đảm bảo đầy đủ thông tin trong thời hạn quy định. Đặc biệt, cần ghi số tờ khai hàng hóa xuất khẩu tương ứng vào ô “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo hướng dẫn từ Thông tư 38/2015/TT-BTC hoặc vào ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy.

Thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định: Tuân thủ các quy trình, thủ tục liên quan đến nhập khẩu hàng hóa theo quy định của luật lệ.

Chỉ sử dụng hàng hóa sau khi đã thông quan hải quan: Không được sử dụng hàng hóa để sản xuất hoặc tiêu thụ trước khi hàng đã qua quá trình thông quan hải quan.

Cơ quan hải quan xuất khẩu có trách nhiệm:

Thực hiện thủ tục hải quan đúng quy định: Cần thực hiện quy trình hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo thông báo và quy định được đề ra.

Theo dõi hàng hóa chưa nhập khẩu tại chỗ: Cần theo dõi tình trạng của các hàng hóa đã hoàn thành tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ nhưng chưa được nhập khẩu tại đích. Sau đó, thông báo cho Chi cục Hải quan nơi người nhập khẩu dự kiến sẽ thực hiện thủ tục nhập khẩu.

Cơ quan hải quan nhập khẩu có trách nhiệm:

Tiếp nhận và kiểm tra tờ khai hàng hóa: Khi người khai hải quan nộp tờ khai, cơ quan hải quan cần tiếp nhận và kiểm tra theo kết quả đã được phân luồng trên hệ thống. 

Nếu hàng hóa thuộc luồng đỏ, cần kiểm tra thực tế hàng hóa. Tuy nhiên, nếu hàng hóa đã được kiểm tra tại cơ quan hải quan xuất khẩu, cơ quan hải quan nhập khẩu không cần thực hiện lại việc này.

Lập và gửi danh sách tờ khai nhập khẩu tại chỗ: Đối với hàng xuất nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài, cần lập và gửi danh sách tờ khai nhập khẩu đã được thông quan theo mẫu quy định. Sau đó, cần gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân nhập khẩu tại chỗ.

Phối hợp đôn đốc người nhập khẩu hoàn thành thủ tục: Cần phối hợp với các Chi cục để đôn đốc người nhập khẩu tại chỗ hoàn thành các giấy tờ, chứng từ cần thiết để thực hiện thủ tục hải quan một cách nhanh chóng và đúng thời hạn.

Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ 3 bên

Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ 3 bên

Địa điểm làm thủ tục

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể lựa chọn địa điểm Chi cục Hải quan để thực hiện thủ tục hải quan sao cho phù hợp và thuận tiện nhất cho hoạt động kinh doanh của mình. Việc này giúp tối ưu hóa thời gian, giảm chi phí và đáp ứng tốt hơn với nhu cầu của doanh nghiệp.

Thời gian làm thủ tục hải quan

Theo quy định, người nhập khẩu tại chỗ phải thực hiện thủ tục hải quan trong khoảng thời gian 15 ngày làm việc sau khi hàng hóa đã được thông quan xuất khẩu và hoàn tất việc giao nhận hàng hóa. Việc này giúp đảm bảo quá trình nhập khẩu diễn ra đúng thời hạn và tuân thủ các quy định hải quan. 

Hồ sơ sơ quan làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ 3 bên

Một bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ 3 bên thường bao gồm các tài liệu sau:

Hợp đồng mua bán (Sale contract): Ghi rõ điều khoản và điều kiện của giao dịch giữa bên xuất khẩu và bên nhập khẩu.

Hóa đơn thương mại (Commercial invoice): Ghi chi tiết về hàng hóa, giá trị và các thông tin liên quan đến giao dịch mua bán.

Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list): Liệt kê chi tiết về các đơn vị đóng gói, số lượng, trọng lượng và mô tả các mặt hàng trong container hoặc gói hàng.

Vận đơn (Bill of Lading): Chứng từ vận chuyển hàng hóa, xác nhận việc hàng hóa đã được gửi đi và thông tin về đơn vị vận chuyển.

Giấy chứng nhận xuất xứ – C/O (nếu có): Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, có thể là một yếu tố quan trọng trong việc áp dụng các chính sách thuế quan ưu đãi.

Các giấy tờ khác cụ thể theo từng mặt hàng yêu cầu: Những giấy tờ đặc thù hoặc chứng từ yêu cầu khác mà quy định hoặc yêu cầu của quốc gia nhập khẩu đối với từng loại hàng hóa cụ thể.

Một số lưu ý cho doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ 3 bên

Ưu tiên giao nhận hàng trước, khai hải quan sau: Được phép giao nhận hàng trước và sau đó khai báo hải quan trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày giao nhận hàng, với điều kiện khai tờ khai.

Chọn Chi cục Hải quan thuận tiện nhất: Người khai hải quan có thể mở tờ khai xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan thuận tiện nhất.

Kiểm tra giấy tờ giao nhận hàng: Cơ quan hải quan chỉ cần kiểm tra các giấy tờ, chứng từ liên quan đến giao nhận hàng hóa, không cần kiểm tra thực tế hàng hóa.

Chứng từ chứng minh giao nhận hàng: Mỗi lần giao nhận cần có chứng từ như hóa đơn thương mại, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

Yêu cầu hóa đơn giá trị gia tăng cho xuất vào khu chế xuất: Trường hợp xuất vào khu chế xuất cần có hóa đơn giá trị gia tăng.

Xử lý 2 hóa đơn GTGT: Có thể làm bảng kê 02 và khai báo 1 tờ khai cho 2 hóa đơn GTGT.

Sự khác biệt giữa tờ khai xuất và nhập: Trong trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ 3 bên, giá tờ khai xuất và nhập có thể khác nhau do thương mại với bên nước ngoài.

Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ 3 bên

Dịch vụ hải quan của Expander Logistics là lựa chọn hàng đầu nếu doanh nghiệp bạn đang cần hỗ trợ. Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm thủ tục trọn gói với cam kết về thời gian thông quan nhanh chóng, đáng tin cậy và chuyên nghiệp. Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ tối đa để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là trong việc xử lý các thủ tục hải quan một cách hiệu quả và tiện lợi.

Thông tin liên hệ

Công ty EXPANDER Logistics

Mr. Kenny Pham

Tel/Zalo: 0967013690

Địa chỉ: 146, Đường 16, Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/expanderlogisticsvn

Website: https://www.expanderlogistics.com

Bài viết liên quan:

Phytosanitary là gì? Thủ tục xin cấp Phytosanitary

Vai trò của ngành logistics

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top