Thủ tục nhập khẩu thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng

Trong danh sách các phụ gia xi măng được sử dụng trong ngành xi măng tại Việt Nam, các loại như Puzơlan, thạch cao phospho, đá vôi, tro từ nhà máy nhiệt điện, và xỉ từ nhiệt điện là những loại phổ biến. Doanh nghiệp của bạn quan tâm đến quy trình và Thủ tục nhập khẩu thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về thủ tục nhập khẩu mặt hàng này về Việt Nam.

Thủ tục nhập khẩu thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng

Thạch cao phospho là gì?

Thạch cao phospho thường được sử dụng làm nguyên liệu trong sản xuất xi măng:

Thạch cao phospho được sử dụng để sản xuất các loại xi măng như:

  • Xi măng poóc lăng hỗn hợp (theo TCVN 6260:2009)
  • Xi măng poóc lăng xỉ lò cao (theo TCVN 4316:2007)
  • Xi măng đa cấu tử (theo TCVN 9501:2012)

Thạch cao phospho chỉ được sử dụng khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của các quy chuẩn xi măng tương ứng.

Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng thuộc nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2. Điều này áp dụng cho các sản phẩm và hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, và môi trường.

Quy định pháp luật về Thủ tục nhập khẩu thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng

Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng khi lưu thông trên thị trường là một tài liệu quan trọng liên quan đến chất lượng và an toàn của các sản phẩm xây dựng.

Mã HS Code thạch cao phospho và thuế suất nhập khẩu

Mã HS Code thạch cao phospho là 25201000 khi nhập khẩu vào Việt Nam. Dưới đây là các loại thuế áp dụng cho sản phẩm này:

  • Thuế GTGT (VAT): 10%

Thuế GTGT được tính trên giá trị hàng hóa kể cả thuế nhập khẩu và các chi phí khác liên quan.

  • Thuế Nhập Khẩu Thông Thường: 4.5%

Đây là thuế nhập khẩu thông thường áp dụng cho nhiều loại hàng hóa khi nhập khẩu vào Việt Nam.

  • Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi: 3%

Đối với thạch cao phospho, được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi là 3%. Các thuế nhập khẩu ưu đãi thường được áp dụng để khuyến khích nhập khẩu và sử dụng các nguyên liệu hoặc sản phẩm quan trọng cho nền kinh tế.

Chính sách nhập khẩu thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng

Thạch cao phospho, là một sản phẩm tái chế từ quá trình sản xuất acid trihydro tetaoxophosphat (H3PO4). Sản phẩm này không nằm trong phạm vi của TCVN 9807:2013 “Thạch cao dùng để sản xuất xi măng”, vì TCVN 9807:2013 chỉ đề cập đến thạch cao thiên nhiên và thạch cao nhân tạo không được đề cập trong phần quy định.

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng” được biên soạn dựa trên các tiêu chuẩn tham khảo từ GB/T 21371-2008, GB/T 23456-2009, IS 12679:1989. Tuy nhiên, để tránh sự nhầm lẫn, dự thảo tiêu chuẩn quốc gia này đặc biệt rõ ràng về phạm vi và định nghĩa của thạch cao nhân tạo, nhất là khi nó là sản phẩm tái chế từ quá trình sản xuất H3PO4.

Thủ tục nhập khẩu thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng

Trình tự công bố hợp quy thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng

Quá trình công bố hợp quy thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng có thể được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD

a) Đánh giá hợp quy:

  • Có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) hoặc tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp quy (bên thứ nhất) thực hiện.
  • Đánh giá hợp quy theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
  • Nếu sử dụng kết quả đánh giá từ tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài, tổ chức này phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.

b) Kết quả đánh giá hợp quy:

Là cơ sở để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Bước 2: Đăng ký Bản Công Bố Hợp Quy Vật Liệu Xây Dựng tại Sở Xây Dựng:

Đăng ký thủ tục công bố hợp quy tại các cơ quan chuyên ngành được chỉ định.

Hồ sơ làm công bố hợp quy khi làm Thủ tục nhập khẩu thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng 

Trường hợp doanh nghiệp công bố hợp quy căn cứ vào kết quả của tổ chức bên thứ ba làm chứng nhận:

a) Bản công bố hợp quy.

b) Bản sao y bản chính hồ sơ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp làm công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp, Giấy đăng ký kinh doanh, Đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập, hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật).

c) Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng của tổ chức chứng nhận được chỉ định, cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận.

d) Trong quá trình xem xét hồ sơ, có thể yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng nếu cần thiết.

Trường hợp doanh nghiệp công bố hợp quy căn cứ vào kết quả tự đánh giá của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh:

a) Bản công bố hợp quy.

b) Bản sao y bản chính hồ sơ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp làm công bố hợp quy.

c) Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy chưa được tổ chức chứng nhận về hệ thống quản lý (ISO 9001,…), thì hồ sơ cần bao gồm quy trình doanh nghiệp sản xuất hàng hóa và kế hoạch nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm.

d) Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy đã được tổ chức chứng nhận về hệ thống quản lý, thì hồ sơ cần bao gồm bản sao y bản chính giấy chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan đến hệ thống quản lý.

e) Bản sao y bản chính phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm trong thời gian 1 năm kể từ lúc doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố hợp quy.

f) Bản sao y bản chính của báo cáo chứng nhận hợp quy cùng với mẫu dấu hợp quy và các hồ sơ liên quan.

g) Trong quá trình xem xét hồ sơ, có thể yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng nếu cần thiết.

Thủ tục nhập khẩu thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng

Xử lý các hồ sơ công bố hợp quy thạch cao phospho

Quy trình xử lý hồ sơ công bố hợp quy thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng được thực hiện như sau:

1. Hồ sơ không đầy đủ:

a. Trong thời hạn 03 ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên ngành sẽ thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung giấy tờ theo quy định.

b. Nếu hồ sơ không được bổ sung đầy đủ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan chuyên ngành gửi văn bản đề nghị, cơ quan chuyên ngành có quyền hủy bỏ hồ sơ hợp quy này.

2. Hồ sơ đầy đủ:

a. Trong thời gian 05 ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên ngành sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ công bố hợp quy.

b. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ:

– Cơ quan chuyên ngành tiến hành tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho doanh nghiệp làm công bố hợp quy.

– Thông báo này có giá trị theo giá trị của giấy chứng nhận hợp quy được tổ chức chứng nhận cấp hoặc có giá trị ba (03) năm kể từ ngày đại diện doanh nghiệp ký xác nhận báo cáo đánh giá hợp quy (khi doanh nghiệp tự công bố hợp quy).

c. Nếu hồ sơ đầy đủ nhưng không hợp lệ, cơ quan chuyên ngành thông báo bằng văn bản về lý do không tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Trách nhiệm của doanh nghiệp công bố hợp quy thạch cao phospho

Trách nhiệm của doanh nghiệp công bố hợp quy thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng như sau:

Thông báo trên các phương tiện thông tin thích hợp về việc công bố hợp quy thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng để đảm bảo người sử dụng dễ dàng tiếp cận thông tin.

Duy trì liên tục và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của sản phẩm đã công bố hợp quy.

Dụng dấu hợp quy trước khi đưa sản phẩm vào lưu thông trên thị trường.

Dùng dấu hợp quy và duy trì việc kiểm soát chất lượng, thử nghiệm và giám sát định kỳ sản phẩm.

Theo dõi theo định kỳ và thường xuyên báo cáo quá trình sử dụng dấu hợp quy cho tổ chức chứng nhận hợp quy.

Kịp thời thông báo cho cơ quan chuyên ngành nếu có vấn đề.

Tạm ngừng xuất xưởng và thu hồi sản phẩm không phù hợp đang lưu thông trên thị trường.

Lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy theo đúng quy định, bao gồm cả giấy tờ, hồ sơ đánh giá giám sát của tổ chức chứng nhận được chỉ định.

Cung cấp tài liệu chứng minh sự đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm với quy chuẩn kỹ thuật khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cung cấp bản sao y bản chính giấy chứng nhận hợp quy và Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm.

Thực hiện công bố lại khi có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung hoặc tính chất của sản phẩm đã được công bố hợp quy.

Thủ tục nhập khẩu thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng

Bài viết này đã chia sẻ thông tin về Thủ tục nhập khẩu thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm hỗ trợ nào khác, đừng ngần ngại đặt câu hỏi cho chúng tôi. Chúc bạn thành công trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu và hy vọng Expander Logistics sẽ là người đồng hành đáng tin cậy cho công việc của bạn.

Thông tin liên hệ

Công ty EXPANDER Logistics

Mr. Kenny Pham

Tel/Zalo: 0967013690

Địa chỉ: 146, Đường 16, Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/expanderlogisticsvn

Website: https://www.expanderlogistics.com

Bài viết liên quan:

Thủ tục nhập khẩu thiết bị định vị GPS

Thủ tục nhập khẩu quạt trần

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top