Thủ tục nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt

Thủ tục nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt bạn đã biết chưa?

Trên thị trường hiện nay, hộp cơm giữ nhiệt đã trở thành một vật dụng quen thuộc và hữu ích trong đời sống hàng ngày của mọi người. 

Với khả năng giữ nhiệt tốt, hộp cơm giữ nhiệt giúp bảo quản thực phẩm được lâu hơn và tiện lợi cho việc mang theo trong các chuyến đi hoặc dùng trong công việc hàng ngày. 

Việc nhập khẩu các sản phẩm gia dụng như hộp cơm giữ nhiệt đã trở thành một phần quan trọng của hoạt động thương mại quốc tế. Đối với những doanh nghiệp muốn nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt, quy trình này đòi hỏi sự chú ý đến các quy định, quy trình và yêu cầu về an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm. 

Trong bài viết “Thủ tục nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt” này của Expander Logistics, chúng ta sẽ tìm hiểu về các bước cần thiết để thực hiện thủ tục nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt.

Thủ tục nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt

1. Các chính sách và giấy phép liên quan tới thủ tục nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt

Trước khi đến với các bước trong quy trình làm thủ tục nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt, chúng ta cùng tìm hiểu các chính sách liên quan được quy định và ban hành bởi Chính phủ, Nhà nước: 

  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. 
  • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
  • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018
  • Quyết định số 583/QĐ-TCHQ ngày 22/03/2019

Theo những văn bản quy phạm pháp luật ở trên đây thì mặt hàng hộp cơm giữ nhiệt không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, nên doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt như các mặt hàng thông thường khác. 

Cũng theo quy định trên, doanh nghiệp cũng phải tiến hành làm thủ tục kiểm tra chất lượng, thủ tục tự công bố và thực hiện dán nhãn hàng hoá cho mặt hàng hộp cơm giữ nhiệt. 

Tuy nhiên, đối với hàng hộp cơm giữ nhiệt đã qua sử dụng thì sẽ bị cấm nhập khẩu.

Thủ tục nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt

2. Quy trình làm thủ tục nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt

2.1. Quy trình làm thủ tục kiểm tra chất lượng và tự công bố 

Để tiến hành kiểm tra chất lượng cho lô hàng hộp cơm giữ nhiệt nhập khẩu, đơn vị, cá nhân cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tạo tài khoản và đăng ký hồ sơ cho mặt hàng hộp cơm giữ nhiệt

Truy cập cổng thông tin một cửa quốc gia và tạo tài khoản.

Sau khi có tài khoản, bạn sẽ tạo hồ sơ đăng ký cho mặt hàng hộp cơm giữ nhiệt trên cổng thông tin một cửa.

Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng quản lý doanh nghiệp sẽ là cơ quan quản lý cho mặt hàng hộp cơm giữ nhiệt này.

Khi tạo tài khoản, doanh nghiệp chọn đơn vị kiểm tra chất lượng cho mặt hàng hộp cơm giữ nhiệt gần nhất được cấp phép.

Bước 2: Lấy mẫu và kiểm tra mẫu của mặt hàng hộp cơm giữ nhiệt

Sau khi hồ sơ được khai báo trên cổng thông tin một cửa, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng sẽ duyệt hồ sơ.

Liên hệ với cơ quan hải quan để tiến hành thủ tục nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt.

Sau khi có được tờ khai Hải quan, người nhập khẩu liên hệ với trung tâm kiểm tra chất lượng để lấy mẫu của mặt hàng hộp cơm giữ nhiệt tại cảng hoặc kho để kiểm tra.

Bước 3: Thông báo bổ sung và nhận kết quả 

Sau khi có kết quả kiểm tra chất lượng, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng cho mặt hàng hộp cơm giữ nhiệt nếu đáp ứng đủ yêu cầu về tiêu chuẩn kiểm tra. 

Sau đó, người nhập khẩu nộp giấy chứng nhận đã đạt chất lượng của lô hàng hộp cơm giữ nhiệt cho cơ quan Hải quan và làm thủ tục tự công bố sản phẩm ra đại chúng để hoàn tất quy trình thông quan. 

Nếu cần bổ sung hay thiếu sót gì hoặc không đạt chất lượng, doanh nghiệp cũng sẽ nhận được phản hồi từ trung tâm kiểm tra. 

Thủ tục nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt chỉ được hoàn thành sau khi hoàn thành quá trình kiểm tra chất lượng.

2.2. Quy trình làm thủ tục nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt

Theo thông tư 38/2015/TT-BTC, quy trình thực hiện thủ tục nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt gồm các bước cơ bản như sau: 

Bước 1: Khai tờ khai hải quan điện tử cho lô hàng hộp cơm giữ nhiệt nhập khẩu 

Khi có đầy đủ chứng từ để làm thủ tục nhập khẩuhộp cơm giữ nhiệt từ người xuất khẩu, người khai nhập thông tin khai báo lên hệ thống Hải quan qua phần mềm để khai báo tờ khai điện từ. Hệ thống sẽ trả về kết quả phân luồng sau khi người khai quyết định khai chính thức tờ khai.

Bước 2. Đăng ký kiểm tra chất lượng cho hộp cơm giữ nhiệt nhập khẩu

Để thực hiện kiểm tra chất lượng nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt, mỗi doanh nghiệp cần có một tài khoản trên hệ thống một cửa quốc gia. Qua tài khoản này, doanh nghiệp có thể đăng ký và tiến hành các thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan.

Bước 3: Mở tờ khai hải quan cho lô hàng hộp cơm giữ nhiệt nhập khẩu

Sau khi hoàn thành việc điền tờ khai hải quan, hệ thống sẽ phân loại tờ khai. Nếu tờ khai thuộc một trong các loại phân loại (xanh, vàng, đỏ), người khai sẽ in tờ khai và mang theo bộ hồ sơ nhập khẩu của lô hàng hộp cơm giữ nhiệt đến chi cục hải quan để mở tờ khai. 

Quá trình mở tờ khai, kiểm tra chứng từ và hàng hoá cho mặt hàng hộp cơm giữ nhiệt sẽ tùy thuộc vào kết quả phân luồng.

Bước 4: Xác nhận thông quan tờ khai hải quan của mặt hàng hộp cơm giữ nhiệt

Sau khi kiểm tra hồ sơ của mặt hàng hộp cơm giữ nhiệt,  không có vấn đề gì, cán bộ hải quan sẽ chấp nhận tờ khai. Người khai thanh toán thuế nhập khẩu cho tờ khai hải quan và các phí khác cho cảng để mang hàng hộp cơm giữ nhiệt về kho. 

Bước 5: Nhận và vận chuyển lô hàng hộp cơm giữ nhiệt nhập khẩu về kho của người nhập khẩu để bảo quản

Sau đó, người khai liên hệ với bên vận chuyển để sắp xếp phương tiện vận chuyển. Thực hiện thanh lý Hải quan để mang mặt hàng hộp cơm giữ nhiệt ra khỏi cảng, xếp lên phương tiện vận chuyển và mang về kho.

Lô hàng sẽ được mang về kho để bảo quản và tiến hành làm kiểm tra chất lượng hộp cơm giữ nhiệt. Người nhập khẩu sẽ gửi mẫu đến trung tâm kiểm tra hoặc liên hệ với trung tâm để có cán bộ đến tận kho kiểm tra. 

Sau khi có kết quả kiểm tra chất lượng của lô hàng hộp cơm giữ nhiệt, người nhập khẩu nộp giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng cho cơ quan Hải quan để hoàn tất thủ tục nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt thông quan. 

Đến đây, hoàn tất thủ tục hải quan, quy trình làm thủ tục nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt kết thúc. 

Thủ tục nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt

3. Một số lưu ý liên quan tới thủ tục nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt 

Sau đây là một số lưu ý về thủ tục nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt cần lưu ý cho người nhập khẩu

  • Thuế nhập khẩu: Thuế nhập khẩu là một nghĩa vụ phải hoàn thành khi nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt. Thuế GTGT hộp cơm giữ nhiệt là thường là 8% hoặc 10%.
  • Kiểm tra chất lượng: hộp cơm giữ nhiệt phải được kiểm tra chất lượng để đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định về chất lượng.
  • Dán nhãn hàng hóa: Khi nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt, cần tuân thủ quy định về dán nhãn theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.
  • Xác định mã HS: Để xác định chính xác thuế và tránh bị phạt, cần xác định đúng mã HS cho hộp cơm giữ nhiệt.
  • Gửi chứng từ gốc: Để tránh tình trạng chờ chứng từ và phát sinh phí lưu kho hoặc lưu bãi, nên yêu cầu người xuất khẩu gửi chứng từ gốc của hộp cơm giữ nhiệt về trước đúng thời hạn.
  • Cấm nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt đã qua sử dụng: Lưu ý rằng hộp cơm giữ nhiệt đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu, do đó không được phép nhập khẩu. Nếu muốn nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt đã qua sử dụng, phải được nhập khẩu dưới dạng phế liệu và phải có giấy phép nhập khẩu.

Kết luận, việc thực hiện thủ tục nhập khẩu hộp cơm giữ nhiệt không chỉ là một quy trình hình thức mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của cơ quan chức năng. Bằng việc thực hiện đúng quy trình và yêu cầu, các doanh nghiệp có thể đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm hộp cơm giữ nhiệt, đồng thời mở ra cơ hội kinh doanh và hợp tác quốc tế hiệu quả.

Đón đọc thêm nhiều bài viết mới tại: https://expanderlogistics.com/ 

Thông tin liên hệ

Công ty EXPANDER Logistics

Mr. Kenny Pham

Tel/Zalo: 0967013690

Địa chỉ: 146, Đường 16, Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/expanderlogisticsvn 

Website: https://www.expanderlogistics.com 

Bài viết liên quan

Thủ tục nhập khẩu máy in cũ  

Quy trình giao nhận hàng nhập khẩu như thế nào? 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top