So sánh incoterms 2010 và 2020, những điểm khác biệt cần lưu ý

So sánh giữa Incoterms 2020 và Incoterms 2010 có gì khác? Incoterms 2020 được áp dụng từ ngày 01/01/2020, có một số thay đổi quan trọng so với phiên bản trước đó, Incoterms 2010. Ngoài việc điều chỉnh các điều khoản thương mại quốc tế, Incoterms 2020 cũng nhằm giảm thiểu sự phức tạp, loại bỏ các thuật ngữ khó hiểu để làm cho các điều kiện giao hàng theo Incoterms dễ dàng hơn đối với những người sử dụng tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của họ. Dưới đây là một so sánh giữa Incoterms 2020 và Incoterms 2010.

So sánh incoterms 2010 và 2020

Incoterms là gì?

Incoterms, đơn giản nhất, là các quy tắc quốc tế về thương mại. Được đưa ra lần đầu vào năm 1936, bao gồm 11 quy định để xác định trách nhiệm giữa người mua và người bán.

Các Incoterms quy định về rủi ro, nhiệm vụ và chi phí trong việc chuyển giao hàng hóa từ người bán sang người mua. Đây là các điều khoản thương mại quốc tế áp dụng rộng rãi trên toàn cầu.

Mục tiêu chính của Incoterms là giải thích các điều kiện thương mại thông dụng trong thương mại quốc tế. Người mua và người bán dựa trên các quy định này để xác định rõ trách nhiệm, chi phí và rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Bằng việc đồng thuận này, họ tránh hoặc giảm thiểu những tranh chấp có thể phát sinh về quyền và trách nhiệm cơ bản trong giao dịch.

Incoterms không có tác dụng trong những trường hợp sau:

Incoterms không thay thế hợp đồng mua bán, chúng chỉ là các quy tắc thương mại thông thường dành cho nhiều loại hàng hóa. Incoterms không điều chỉnh các phần quan trọng của hợp đồng như nội dung hợp đồng, đặc điểm của hàng hóa, thời gian và cách thanh toán, cũng như không can thiệp vào các vấn đề khác như chậm trễ, trừng phạt, lệnh cấm xuất nhập khẩu hay bất khả kháng.

Quan trọng nhất là, Incoterms không xác định việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa. Thực tế, chúng chỉ là một phần của hợp đồng, được tham chiếu và áp dụng trong hợp đồng mua bán. Incoterms cũng không có tác động pháp lý trực tiếp lên hợp đồng, chúng không được coi là nguồn luật điều chỉnh trong hợp đồng mua bán.

So sánh incoterms 2010 và 2020

So sánh incoterms 2010 và 2020: Những thay đổi cơ bản trong Incoterms 2020.

Thay đổi về điều kiện: EXW, FAS và DDP

Những thay đổi về các điều kiện như EXW, FAS và DDP vì chúng thường không được sử dụng rộng rãi trong giao dịch quốc tế. Thông thường, chúng được ưa chuộng trong thương mại nội địa, đặc biệt là bởi các doanh nghiệp ít kinh nghiệm. Hơn nữa, một số cách sử dụng các điều kiện này có thể xung đột với Bộ luật Hải quan mới của Liên minh châu Âu.

Đối với điều kiện FAS (giao dọc mạn tàu), có thể hoàn toàn thay thế bằng điều kiện FCA vì bến tàu thường được coi là một phần của cảng biển. Điều này giúp giảm bớt những hạn chế liên quan đến việc hàng hóa phải đợi trên bến tàu do tình huống tàu đến trễ hoặc người bán chưa kịp sẵn sàng khi tàu đến sớm, điều này có thể gây khó khăn cho cả người mua và người bán.

Tách DDP thành hai điều kiện mới

Trong Incoterms 2020, điều kiện DDP sẽ không còn tồn tại nữa. Thay vào đó, Ủy ban soạn thảo đã quyết định tách DDP thành hai điều kiện mới: DTP (Delivered at Terminal Paid – Giao tại ga đến đã thanh toán) và DPP (Delivered at Place Paid – Giao tại nơi đến đã thanh toán).

Trong hiện tại, DDP yêu cầu người bán phải thanh toán thuế hải quan tại đích đến, không phụ thuộc vào nơi hàng hóa được giao (có thể là địa chỉ của người mua, kho hàng hoặc ga đến…). Nhưng với sự thay đổi này, người bán vẫn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán thuế hải quan nhưng sẽ có sự phân biệt rõ ràng hơn về địa điểm giao hàng cuối cùng.

Với điều kiện DTP, người bán chịu trách nhiệm tất cả chi phí liên quan đến vận chuyển, bao gồm cả thuế hải quan, khi hàng hóa được giao đến ga (có thể là cảng biển, sân bay, trung tâm vận chuyển…) tại địa điểm đến.

Trong khi đó, với DPP, người bán chịu trách nhiệm tất cả chi phí liên quan đến vận chuyển, bao gồm cả thuế hải quan, khi hàng hóa được giao đến bất kỳ địa điểm nào khác không phải là điểm đến của dịch vụ vận chuyển, ví dụ như địa chỉ của người mua.

Mở rộng điều kiện FCA

FCA hiện đang là một trong những điều kiện phổ biến nhất trong thương mại quốc tế. Với khả năng áp dụng linh hoạt cho nhiều điểm giao hàng và hầu như phù hợp với tất cả các loại vận chuyển, FCA được sử dụng trong hơn 40% giao dịch thương mại quốc tế. Trong Incoterms 2020, ICC dự kiến mở rộng điều kiện FCA thành hai điều kiện nhỏ hơn: FCA cho vận chuyển đường bộ và FCA cho vận chuyển đường biển.

Việc mở rộng FCA sẽ giúp người xuất khẩu có thể kiểm soát và hiểu rõ hơn về các nghĩa vụ và trách nhiệm liên quan đến thủ tục thông quan xuất khẩu. Bằng cách phân chia rủi ro chuyển giao, điều này sẽ tạo ra sự cân bằng hơn giữa người bán và người mua, giúp họ chia sẻ trách nhiệm một cách hợp lý.

So sánh incoterms 2010 và 2020

Sửa đổi điều kiện FOB và CIF

FOB (Free On Board – Giao lên tàu) và CIF (Cost, Insurance and Freight – Tiền hàng, Bảo hiểm và Cước) là hai điều kiện truyền thống thường được áp dụng trong thương mại quốc tế. Tuy nhiên, hầu hết những thay đổi trong các phiên bản Incoterms trước đó chưa được truyền đạt đầy đủ đến người sử dụng. Do đó, nhiều người thực hành mua bán quốc tế vẫn tiếp tục sử dụng FOB và CIF cho hàng hóa được vận chuyển bằng container thay vì sử dụng hai điều kiện đối ứng là FCA và CIP.

Với khoảng 80% hàng hóa được giao thông qua container, có khả năng Ủy ban soạn thảo Incoterms 2020 dự định sửa đổi điều kiện FOB và CIF để có thể sử dụng cho hàng container, tương tự như trong Incoterms 2000 và các phiên bản trước đó. Điều này nhằm mục đích làm rõ hơn cách áp dụng FOB và CIF đối với vận chuyển hàng hóa qua container, giúp người dùng hiểu rõ hơn về những điều khoản và trách nhiệm cụ thể khi sử dụng các điều kiện này.

Điều kiện DAT chuyển thành DPU

Incoterms 2020 đã thực hiện một số thay đổi quan trọng, trong đó điều kiện DAT (Delivered at Terminal) trong Incoterms 2010 đã được thay thế bằng điều kiện DPU (Delivered at Place Unloaded) trong Incoterms 2020.

Ở điều kiện DAT trong Incoterms 2010, người bán chịu trách nhiệm cho hàng hóa cho đến khi chúng được đưa đến một terminal được xác định. Tuy nhiên, trong Incoterms 2020, điều kiện DPU mở rộng phạm vi hơn, không chỉ giới hạn trong việc chuyển hàng đến một terminal mà còn bao gồm bất kỳ địa điểm nào khác tại điểm đến.

Quan trọng nhất là, trong điều kiện DPU, người bán phải chịu trách nhiệm cho hàng hóa đến khi chúng được mang xuống từ phương tiện vận chuyển tại nơi giao hàng theo quy định. Điều này chuyển giao rủi ro từ người bán sang người mua tại thời điểm hàng hóa được xếp xuống từ phương tiện vận chuyển, không chỉ ở terminal mà ở bất kỳ địa điểm nào khác tại điểm đến được định rõ trong hợp đồng.

Thêm mới điều kiện CNI (Cost and Insurance)

Trong Incoterms 2020, có đề xuất về điều kiện CNI, nhằm tạo ra một điều kiện trung gian giữa FCA và CFR/CIF, tập trung vào việc chia sẻ rủi ro và trách nhiệm về bảo hiểm và vận chuyển.

Một số thay đổi khác khi so sánh incoterms 2010 và 2020:

Incoterms 2020 không chỉ tập trung vào việc điều chỉnh các điều kiện hiện có và thêm mới các điều kiện Incoterms, mà còn có những thay đổi quan trọng khác:

An ninh giao thông: Điều này có thể bao gồm việc xem xét các yếu tố liên quan đến an ninh và an toàn trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Việc áp dụng những biện pháp bảo vệ và an ninh trong giao thông hàng hóa có thể được thêm vào hoặc được đề cập rõ ràng hơn trong Incoterms 2020 để đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Quy định về bảo hiểm vận tải: Có thể có sự điều chỉnh hoặc bổ sung về các yêu cầu hoặc trách nhiệm liên quan đến bảo hiểm vận tải trong Incoterms 2020. Điều này có thể liên quan đến việc rõ ràng hơn về người nắm giữ trách nhiệm và chi phí của bảo hiểm trong quá trình vận chuyển theo các điều kiện Incoterms cụ thể.

Mối quan hệ giữa Incoterms và Hợp đồng mua bán quốc tế: Có thể có sự mở rộng hoặc điều chỉnh về cách mà Incoterms 2020 liên kết với các điều khoản trong Hợp đồng mua bán quốc tế. Điều này có thể bao gồm việc làm rõ hơn về cách các điều kiện Incoterms 2020 ảnh hưởng và hoạt động cùng với các điều khoản khác trong hợp đồng, giúp người dùng hiểu rõ hơn về sự liên kết giữa các quy định này.

So sánh incoterms 2010 và 2020

Những thay đổi này nhấn mạnh sự cải tiến và tinh chỉnh của Incoterms 2020, giúp người dùng so sánh incoterms 2010 và 2020, hiểu rõ hơn và áp dụng hiệu quả hơn trong quá trình thực hiện các giao dịch quốc tế. Nếu quý khách hàng quan tâm đến các dịch vụ liên quan đến xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, hoặc cần thông tin chi tiết về các điều kiện Incoterms, có thể liên hệ với Expander Logistics để được tư vấn chi tiết và chất lượng.

Thông tin liên hệ

Công ty EXPANDER Logistics

Mr. Kenny Pham

Tel/Zalo: 0967013690

Địa chỉ: 146, Đường 16, Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/expanderlogisticsvn

Website: https://www.expanderlogistics.com

Bài viết liên quan:

Cách nhập hàng Trung Quốc

Kinh nghiệm nhập hàng Trung Quốc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top