Sản lượng thức ăn gia súc và nguyên liệu thô xuất khẩu có dấu hiệu tăng trưởng mạnh vào đầu năm 2024

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu vào tháng 1/2024 đạt 84,73 triệu USD, tăng mạnh 69,3% so với tháng 1/2023.

Trong đó, Trung Quốc xếp hạng cao nhất về thị trường tiêu thụ thức ăn gia súc và nguyên liệu nhập khẩu từ Việt Nam, chiếm trên 32,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Tiếp đến là thị trường tiêu thị tại Campuchia chiếm 16,2%, đạt 13,72 triệu USD, tăng 22,6% về kim ngạch so với tháng 12/2023 và tăng 29,8% so với tháng 1/2023.

Mỹ xếp ở vị trí thứ 3 đạt 11,49 triệu USD, tăng 36,8% về kim ngạch so với tháng 12/2023; đồng thời cũng tăng 390,9% so với tháng 1/2023, chiếm 13,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu trên cả nước.

Xếp ở vị trí thứ 4 là thị trường Malaysia với 10,98 triệu USD, chiếm 19,54% kim ngạch xuất khẩu và tăng 54,99% so với tháng 1/2023, chiếm 12,98% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước.

Thêm vào đó, thức ăn gia súc và nguyên liệu xuất khẩu sang các thị trường thuộc khối FTA RCEP đạt 61,92 triệu USD, tăng 62,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu sang thị trường các nước Đông Nam Á nói chung đạt 30,33 triệu USD, tăng 35,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top