Doanh nghiệp Việt Nam hưởng ứng xu hướng “xanh hoá” của EU

Với lượng lớn hàng hoá xuất khẩu sang thị trường châu Âu, hiện nay EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam. Do đó, việc điều chỉnh các chính sách của khối thị trường này sẽ có sự tác động đáng kể đến các doanh nghiệp Việt Nam.

Đứng trước các cảnh báo khẩn cấp về vấn đề ô nhiễm môi trường và sự thay đổi của khí hậu toàn cầu, EU đã đưa ra nhiều sự thay đổi về chính sách kinh tế. Vào ngày 14/7/2021, Uỷ ban châu Âu đã thông qua các đề xuất nhằm giảm lượng phát thải khí ròng nhà kính ít nhất 55% vào năm 2030. Việc này đòi hỏi tỷ trọng năng lượng tá cao phải đạt mức cao hơn trong sản xuất điện và sử dụng năng lượng có hiệu quả hơn.

Ngày 11/11/2022, các nhà đàm phán của Nghị viện châu ÂU (EP) và Hội đồng châu Âu đã đại diện cho 27 nước thành viên thoả thuận về “Quy định sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF). Luật mới này đặt ra mục tiêu loại bỏ được 310 triệu tấn CO2 tính đến 2030.

Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) bao gồm các khoản thuế carbon đối với hàng hoá nhập khẩu vào EU dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất. Việc này giúp cân bằng giá carbon giữa sản phẩm nội địa và sản phẩm nhập khẩu. Cơ chế xanh đối với hàng nhập khẩu thông qua hệ thống định giá carbon giúp ngành công nghiệp trở nên sạch hơn.

Cơ chế này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 và được vận hành hoàn toàn vào khoảng năm 2034. Trong thời gian này, CBAM sẽ được áp dụng đồng thời cùng với việc loại bỏ dần các hạn ngạch miễn phí trong Hệ thống giao dịch phát thải của EU. Theo cơ chế CBAM sẽ chỉ áp dụng đối với tỷ lệ phát thải không được hưởng lợi từ hạn ngạch miễn phí của ETS trong giai đoạn 2026-2034.

Tác động của CBAM đối với lượng hàng hoá xuất khẩu phụ thuộc vào các yếu tố như: sự co giãn của cầu, sự sẵn có của hàng hoá thay thế và mức độ mà doanh nghiệp có thể chuyển chi phí thuế sang người tiêu dùng.

Doanh nghiệp Việt Nam nên chuẩn bị gì cho vấn đề này?

Với cam kết đạt ‘net zero’ của Việt Nam vào năm 2050, nước ta đã và đang chuyển dịch năng lượng hoá thạch sang năng lượng tái tạo, chuyển đổi công nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững và kinh tế tuần hoàn. 

Doanh nghiệp cần phải nâng cao chất lượng hệ thống quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh

Việc áp dụng thuế cho hàng hoá phát thải khí carbon thúc đẩy các doanh nghiệp xuất khẩu chuyển đổi xanh, đồng thời còn là động lực cho các doanh nghiệp khác tham gia thị trường tín chỉ carbon để mua bán, trao đổi.

Chuyển đổi, đầu tư vào các thiết bị công nghệ, thử nghiệm các phương pháp sản xuất xanh, giảm chi phí cấu thành sản phẩm, nghiên cứu biện pháp tiết kiệm năng lượng và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió.

Hợp tác với EU để đảm bảo thực thi CBAM một cách bình đẳng thông qua việc hợp tác với tổ chức thứ ba để xác minh tính chính xác về hàm lượng carbon trong báo cáo của doanh nghiệp Việt Nam.

Việt Nam đã xây dựng và ban hành các quy định, nghị định về kiểm kê khí nhà kính (Điều 91,92 và 139 của Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP về quy định giảm nhẹ khí thải nhà kính và bảo vệ tầng ozon…)

Hiện nay, các bộ và ban ngành có liên quan đang nỗ lực nhằm hoàn thiện các Đề án phát triển thị trường carbon ở nước ta, chuẩn bị cho việc thí điểm sàn giao dịch carbon.

Nguồn: Cơ chế “xanh hóa” của EU và sự thích ứng của doanh nghiệp Việt

Bài viết liên quan:

Thủ tục xuất khẩu chuối sang Trung Quốc

Thủ tục nhập khẩu găng tay bảo hộ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top