C/O form AJ là gì? Các bước kê khai C/O form AJ và xin cấp C/O form AJ

Chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O Form AJ là gì? Đâylà một trong những hồ sơ quan trọng trong lĩnh vực xuất khẩu. Bài viết này của Expander Logistics sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quá trình xin cấp chứng nhận này, những ưu điểm trong việc thực hiện các giao dịch xuất khẩu đến thị trường Nhật Bản. Đồng thời nêu rõ các bước cụ thể để thực hiện thủ tục đạt được chứng nhận C/O Form AJ. 

C/O form AJ là gì

C/O form AJ là gì?

C/O form AJ là gì? Chứng chỉ C/O mẫu AJ là một loại chứng nhận xuất xứ được ưu đãi, áp dụng cho hàng hóa có nguồn gốc từ Việt Nam và được xuất khẩu đến Nhật Bản cùng các nước thành viên trong Hiệp định thương mại tương ứng. Hiệp định ASEAN-Nhật Bản về Đối tác Kinh tế, ký kết từ tháng 4/2008 và có hiệu lực từ tháng 12/2008, cung cấp C/O mẫu AJ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhận ưu đãi về thuế nhập khẩu và các chế độ ưu đãi khác, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu từ Việt Nam đến Nhật Bản và các quốc gia ASEAN khác.

Vai trò của C/O form AJ

C/O form AJ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xuất xứ hàng hóa, giúp định rõ các sản phẩm được ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại ký kết. 

Nó cũng đóng vai trò trong việc ngăn chặn phá giá và trợ giá cho hàng hóa nhập khẩu. Khi hàng hóa từ một quốc gia phá giá tại thị trường nước khác, việc xác định xuất xứ thông qua C/O form AJ sẽ giúp thực hiện hành động chống phá giá và áp dụng thuế trợ giá một cách dễ dàng hơn.

Ngoài ra, việc xác định xuất xứ của hàng hóa cũng hỗ trợ trong việc thống kê thương mại và quản lý hệ thống hạn ngạch một cách thuận tiện. Điều này giúp các cơ quan thương mại duy trì và quản lý hiệu quả các hạn ngạch thương mại, đồng thời thúc đẩy hoạt động thương mại một cách bền vững.

Cách kê khai C/O form AJ chi tiết

Để kê khai C/O form AJ, bạn có thể tuân theo các hướng dẫn cụ thể sau đây:

Mục 1: Điền thông tin về nhà xuất khẩu, bao gồm tên giao dịch, địa chỉ và tên quốc gia xuất khẩu hàng hóa.

Mục 2: Ghi thông tin về nhà nhập khẩu, bao gồm tên người nhận hàng, địa chỉ và tên nước nhập khẩu.

Mục 3: Điền ngày khởi hành, tên phương tiện vận chuyển (ví dụ: máy bay, tàu biển) và chỉ rõ tên cảng bốc hàng và cảng dỡ hàng hóa.

Mục 4: Để trống mục này.

Mục 5: Ghi chi tiết về danh mục hàng hóa (ví dụ: số lượng, loại hàng hóa, đi đến quốc gia nào, trong khoảng thời gian nào).

Mục 6: Ghi ký hiệu và số hiệu của kiện hàng.

Mục 7: Ghi số kiện hàng, loại kiện hàng và mô tả chi tiết về hàng hóa (bao gồm số lượng chi tiết, mã HS của quốc gia nhập khẩu).

Mục 8: Ghi rõ tiêu chí xuất xứ của hàng hóa.

Mục 9: Ghi trọng lượng hàng hóa (bao gồm cả bao bì hoặc số lượng khác) và giá trị FOB.

Mục 10: Ghi số và ngày hóa đơn thương mại.

Mục 11: Điền thông tin như sau:

 • Dòng 1: Tên nước xuất khẩu (ví dụ: “VIETNAM”).
 • Dòng 2: Tên nước nhập khẩu hàng hóa đầy đủ.
 • Dòng 3: Ghi ngày tháng, địa điểm và chữ ký của người được ủy quyền ký cấp C/O.

Mục 12: Để trống.

Khi cấp lại C/O theo quy định tại Phụ lục V, nếu cấp sau theo Điều 7, ghi “ISSUED RETROACTIVELY”. Còn nếu cấp lại theo Điều 8, ghi “CERTIFIED TRUE COPY”.

Mục 13: Đánh dấu (√) vào ô tương ứng với các trường hợp như sau:

“Third-Country Invoicing” (hóa đơn từ nước thứ ba).

“Exhibition” (hàng tham dự triển lãm).

“Back to back C/O” (C/O giáp lưng).

C/O form AJ là gì

Thủ tục xin cấp C/O form AJ cho doanh nghiệp xuất khẩu

Một số điều kiện cần đáp ứng khi xin cấp C/O form AJ là gì?

Để cấp mẫu C/O form AJ cho hàng hóa nhập khẩu, có một số điều kiện cơ bản cần tuân theo:

Hàng hóa thuộc danh mục ưu đãi: Hàng hóa phải nằm trong danh mục biểu thuế ưu đãi có trong Hiệp định.

Chỉ áp dụng cho các quốc gia tham gia Hiệp định: Mẫu C/O form AJ áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia tham gia Hiệp định đối tác kinh tế ASEAN – Nhật Bản, bao gồm: Nhật Bản (JP), Việt Nam (VN), Thái Lan (TH), Lào (LA), Campuchia (KH), Indonesia (ID), Malaysia (MY), Myanmar (MM), Philippines (PH), Singapore (SG), Brunei (BN).

Việc vận chuyển từ các quốc gia nhập khẩu: Hàng hóa phải được vận chuyển từ các quốc gia nhập khẩu theo quy định của Nghị định áp dụng tại Việt Nam do Bộ Công Thương ban hành.

Tuân thủ quy định xuất xứ: Hàng hóa phải đáp ứng các quy định về xuất xứ trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản và sử dụng mẫu C/O form AJ theo đúng quy định.

Bộ hồ sơ và các giấy tờ cần thiết xin cấp C/O form AJ

Bộ hồ sơ xin cấp C/O form AJ cần đáp ứng đầy đủ như sau:

 • Đơn đề nghị cấp C/O Form AJ: Đơn yêu cầu cấp chứng nhận xuất xứ theo mẫu quy định.
 • Tờ khai hải quan nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa.
 • Hóa đơn thương mại: Chứng từ xác nhận giao dịch mua bán hàng hóa.
 • Vận tải đơn: Bao gồm thông tin vận chuyển hàng hóa.
 • Bản tính hàm lượng giá trị khu vực chi tiết: Bản tóm tắt các thông tin về giá trị hàng hóa theo khu vực.
 • Bản kê khai mã HS code của sản phẩm xuất khẩu và mã HS của nguyên liệu: Thông tin về mã HS code loại hàng hóa.
 • Tờ khai hải quan của nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất hàng hóa xuất khẩu: Tài liệu liên quan đến việc nhập khẩu nguyên liệu dùng để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.
 • Hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn giá trị gia tăng của nguyên liệu: Chứng từ xác nhận giao dịch mua bán nguyên liệu hoặc giá trị gia tăng của nó.
 • Giấy phép xuất khẩu (nếu có): Chứng từ xác nhận quyền được xuất khẩu hàng hóa.
 • Các tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan cấp C/O: Các tài liệu bổ sung hoặc yêu cầu đặc biệt từ cơ quan cấp chứng nhận xuất xứ.

Các bước thực hiện để xin cấp C/O form AJ

Quy trình xin cấp C/O form AJ tương tự với quy trình xin cấp các loại chứng nhận xuất xứ (C/O) khác gồm:

Bước 1: Khai báo xin cấp C/O form AJ trực tuyến trên hệ thống của Bộ Công Thương qua địa chỉ: http://ecosys.gov.vn.

Bước 2: Nộp bản cứng hồ sơ xin cấp C/O form AJ tại phòng quản lý xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương.

Bước 3: Kiểm tra hồ sơ xin C/O form AJ, nếu bộ hồ sơ đáp ứng các điều kiện thì C/O form AJ sẽ được cấp. Thông tin liên quan đến C/O sẽ được cập nhật trên hệ thống.

Bước 4: Ký duyệt cấp chứng nhận C/O form AJ từ cơ quan chức năng.

Bước 5: Đóng dấu chứng nhận C/O form AJ. Một bản sao của C/O form AJ sẽ được lưu trữ tại cơ quan quản lý, còn một bản sao khác sẽ được trả lại cho doanh nghiệp đã yêu cầu cấp chứng nhận.

C/O form AJ là gì

Lưu ý các trường hợp có thể không được cấp C/O

Doanh nghiệp chưa đăng ký trên hệ thống của Bộ Công Thương

Hồ sơ đề nghị không đúng quy định: Thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp C/O không tuân thủ đúng quy định về các điều kiện, chứng từ cần thiết.

Chưa nộp đầy đủ chứng từ nợ từ lần cấp trước đó: Người đề nghị cấp chưa hoàn thiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến chứng nhận xuất xứ từ lần cấp trước.

Có bất kỳ hành vi gian lận về xuất xứ từ lần xin cấp C/O trước đó

Mâu thuẫn trong nội dung hồ sơ: Các thông tin trong hồ sơ mâu thuẫn, không nhất quán với nhau hoặc với các quy định liên quan.

Sử dụng mẫu C/O không đúng quy định: Sử dụng mẫu C/O bằng mực màu đỏ, viết tay, bị tẩy xóa hoặc không rõ ràng, không thể đọc được.

Nếu bạn cần thêm thông tin về thuế, thủ tục hải quan hoặc muốn hiểu rõ hơn về C/O form AJ là gì và cách kê khai C/O form AJ, đừng ngần ngại liên hệ với Expander Logistics. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn với kiến thức chuyên sâu và thông tin chi tiết, giúp bạn tiếp cận thông tin một cách dễ dàng và thuận lợi hơn.

Thông tin liên hệ

Công ty EXPANDER Logistics

Mr. Kenny Pham

Tel/Zalo: 0967013690

Địa chỉ: 146, Đường 16, Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/expanderlogisticsvn

Website: https://www.expanderlogistics.com

Bài viết liên quan:

CFR là gì?

Kiểm hoá là gì? Quy trình kiểm hoá diễn ra như thế nào?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top